AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

BCH quận sự phường Quỳnh Mai đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, phương tiên kỹ thuật, dân quân tự vệ năm 2020 trên địa bàn phường
Ngày đăng 18/05/2020 | 12:02  | Lượt xem: 391

Thực hiện Kế hoạch số 55/ KH - UBND ngày 17/3/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc đăng ký NVQS, đăng ký quân nhân dự bị, đăng ký phương tiện kỹ thuật, thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội và đăng ký DQTV năm 2020. Thực hiện công văn số 551/ BCH - TM ngày 04/5/2020 của Ban chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, phương tiên kỹ thuật, dân quân tự vệ năm 2020.

 Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường Quỳnh Mai, BCH quận sự phường Quỳnh Mai đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, dân quân tự vệ năm 2020 trên địa bàn phường thành công tốt đẹp. Tại buổi đăng ký có 87/87 công dân trong độ tuổi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự (đạt tỷ lệ 100%). Đăng ký dân quân tự vệ có 49 nam và 28 nữ.

Buổi đăng ký diễn ra khẩn trương nghiêm túc. Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định.