AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

QUẬN HAI BÀ TRƯNG TỔ CHỨC HỘI THAO QUỐC PHÒNG VÀ HỘI THAO THỂ DỤC THỂ THAO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2020
Ngày đăng 22/10/2020 | 15:25  | Lượt xem: 62

QUẬN HAI BÀ TRƯNG TỔ CHỨC HỘI THAO QUỐC PHÒNG VÀ HỘI THAO THỂ DỤC THỂ THAO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2020

Nhằm đánh giá kết quả, chất lượng công tác quản lý, xây dựng, huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị của các đơn vị dân quân tự vệ, làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, ngày 17/10/2020, Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội thao quốc phòng và Hội thao thể dục thể thao lực lượng dân quân tự vệ năm 2020.

QUẬN HAI BÀ TRƯNG TỔ CHỨC HỘI THAO QUỐC PHÒNG VÀ HỘI THAO THỂ DỤC THỂ THAO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2020

Nhằm đánh giá kết quả, chất lượng công tác quản lý, xây dựng, huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị của các đơn vị dân quân tự vệ, làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, ngày 17/10/2020, Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội thao quốc phòng và Hội thao thể dục thể thao lực lượng dân quân tự vệ năm 2020.

Hội thao được tổ chức với mục đích lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020); 66 năm ngày giải phóng Thủ đô (1954-2020); chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới chào mừng Kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Quyền Chủ tịch UBND quận. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban ngành; các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của Cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay và các năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó đoán định, bên cạnh xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển thì cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ, sắc tộc, tôn giáo có thể gay gắt hơn, suy thoái kinh tế thế giới có thể kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng gắn với đại dịch Covid-19. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Cách mạng trong giai đoạn mới, lực lượng vũ trang Quận Hai Bà Trưng phải không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng về mọi mặt, nhất là chất lượng chính trị, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng đã làm tốt công tác tham mưu cho Quận uỷ, Ủy ban Nhân dân quận chỉ đạo các đơn vị dân quân tự vệ tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra; các đơn vị cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang quận, xây dựng kế hoạch theo đúng hướng dẫn và có chất lượng tốt, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc. Năm 2020, tình hình kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất kinh doanh gặp nhiều thách thức; đặc biệt đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quân sự địa phương, lãnh đạo các đơn vị, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, công ty, nhà trường, các phường đều quyết tâm cao, nhiệt tình, trách nhiệm, gắn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh kết hợp với quốc phòng, quan tâm đầu tư thích đáng đối với hoạt động quân sự, củng cố xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận và Thủ đô.

Tại hội thao, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Quyền Chủ tịch UBND quận yêu cầu: Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang quận, nhất là các vận động viên cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng của Đảng ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh, có sức chiến đấu cao, góp phần xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Trong quá trình hội thao, tất cả các lực lượng tham gia từ trọng tài, đến vận động viên và các bộ phận phục vụ phải quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận, không chạy theo thành tích, thi đấu trung thực, hết mình, đánh giá đúng thực chất, khách quan, công tâm; xây dựng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện trước, trong và sau hội thao. Đối với Ban chỉ huy Quân sự Quận, cần tổ chức chặt chẽ, khoa học, góp phần nâng cao chất lượng các nội dung hội thao; kết thúc hội thao, cần kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hội thao, phát hiện những điểm còn hạn chế, thiếu sót, những nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan để khắc phục, bổ sung vào chương trình huấn luyện những năm tiếp theo.

Văn Quốc Hưng - Phòng VH&TT quận

Văn Quốc Hưng - Phòng VH&TT quậnĐặng Hồng Thúy