BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

Thông tin lãnh đạo UBND phường Quỳnh Mai

Ngày đăng 16/10/2020 | 15:35  | Lượt xem: 487
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - PCT UBND phường Quỳnh Mai chịu trách nhiệm điều hành chung Số điện thoại: 090 413.60.87 Mail:nguyenthihongnhung_pqm@hanoi.gov.vn Ông Nguyễn Văn Bình - PCT...