CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THÔNG BÁO Về việc chỉnh trang đô thị

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:13  | Lượt xem: 109
THÔNG BÁO Về việc chỉnh trang đô thị phục vụ các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2020 và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 1010 năm...

Thông báo của UBND phường Quỳnh Mai về việc rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các tổ dân phố trên địa bàn phường Quỳnh Mai

Ngày đăng 06/10/2020 | 08:30  | Lượt xem: 161
Thông báo của UBND phường Quỳnh Mai về việc rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các tổ dân phố trên địa bàn phường Quỳnh Mai Xem chi tiết tại đây

Thông báo của UBND phường Quỳnh Mai về việc thông tin tuyên truyền Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Ngày đăng 01/10/2020 | 09:50  | Lượt xem: 63
Thông báo của UBND phường Quỳnh Mai về việc thông tin tuyên truyền Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất Xem chi tiết tại đây Xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2020 trên địa bàn phường Quỳnh Mai

Ngày đăng 25/09/2020 | 10:54  | Lượt xem: 65
Kế hoạch Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2020 trên địa bàn phường Quỳnh Mai Xem chi tiết tại đây Tại đây Tại đây Tại đây