CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo của UBND phường Quỳnh Mai về việc thông tin tuyên truyền Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Ngày đăng 01/10/2020 | 09:50  | Lượt xem: 62

Thông báo của UBND phường Quỳnh Mai về việc thông tin tuyên truyền Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Xem chi tiết tại đây

Xem chi tiết tại đây