CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THÔNG BÁO Về việc chỉnh trang đô thị
Ngày đăng 12/10/2020 | 10:13  | Lượt xem: 108

THÔNG BÁO

Về việc chỉnh trang đô thị phục vụ các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2020 và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội

xem chi tiết tại đây