CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
Ngày đăng 13/11/2020 | 09:04  | Lượt xem: 55

GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Năm 2020 là năm cao điểm trong công tác chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về phòng chống rác thải nhựa và túi ni-lông trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Đó cũng là một trong các nhiệm vụ quan trọng góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Năm 2020 là năm cao điểm trong công tác chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về phòng chống rác thải nhựa và túi ni-lông trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Đó cũng là một trong các nhiệm vụ quan trọng góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

UBND quận đã ban hành các kế hoạch triển khai cụ thể theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ,  kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 11/11/2019 của UBND thành phố về  phòng, chống rác thải nhựa và túi nilon đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 và và những năm tiếp theo.

Thực hiện văn bản số 4996/UBND-ĐT ngày 16/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 28/10/2020, UBND quận đã ban hành văn bản số 1384/UBND-TN&MT yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc quận, căn cứ nội dung, nhiệm vụ ưu tiên được phân công, tiếp tục tăng cường triển khai kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 11/11/2019 của UBND quận.

Từ ngày 01/11/2020, các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc quận gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn…); không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai cốc, ống hút, bát, đũa nhựa… dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. Tiên phong, gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở, bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ. Vận động các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh, khách sạn, nhà hàng, quán nước, khu du lịch và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, du lịch… trên địa bàn cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường; không cung cấp miễn phí túi ni lông cho khách hàng hoặc chuyển từ sử dụng túi ni lông khó phân hủy sang các loại túi khác thân thiện với môi trường.

Giảm thiểu chất thải nhựa là hành động thiết thực, ý nghĩa nhằm thay đổi những thói quen nhỏ nhưng có tác động lớn. Mỗi một chúng ta bằng hành động nhỏ nhất hãy góp phần cải tạo môi trường ngay từ bây giờ, hãy vì một hành tinh xanh sạch đẹp không rác thải nhựa.

 

Nguồn - Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hai Bà Trưng