CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn phường Quỳnh Mai

Publish date 11/02/2020 | 14:50  | Lượt xem: 247
TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC ATTP    Quý I/2020 PHƯỜNG QUỲNH MAI   Để đảm bảo duy trỡ thực hiện tốt cụng tỏc quản lý ATTP trờn địa bàn phường...

Văn minh đô thị

Publish date 09/01/2020 | 03:22  | Lượt xem: 227
Ra quân thiết lập trật tự đô thị, bóc gỡ quảng cáo rao vặt