THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo khẩn số 23

Publish date 06/08/2020 | 10:24  | Lượt xem: 20
 

Thông báo khẩn số 22

Publish date 03/08/2020 | 09:23  | Lượt xem: 18
 

Thông báo khẩn số 20

Publish date 03/08/2020 | 09:06  | Lượt xem: 15
 

Thông báo khẩn số 21

Publish date 03/08/2020 | 09:01  | Lượt xem: 37
Lúc 20h tối 1/8, Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 21 và đề nghị: I. Những người đã đến các địa điểm sau: 1. Chùa Bảo Thắng, P. Sơn Phong, TP. Hội An,  Quảng Nam, từ...

Thông báo khẩn số 19

Publish date 31/07/2020 | 03:49  | Lượt xem: 16
 

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 18 CỦA BỘ Y TẾ

Publish date 31/07/2020 | 03:45  | Lượt xem: 31
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 18 CỦA BỘ Y TẾ   Bộ Y tế đề nghị những người đã đến những địa điểm sau: I. Đà Nẵng: 1. Cà phê Doll House, số 1 Nguyễn...

THÔNG BÁO V/v quy định thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và cách tính tiền chậm nộp thuế sử dụng đât phi nông nghiệp 

Publish date 29/07/2020 | 11:11  | Lượt xem: 42
THÔNG BÁO V/v quy định thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và cách tính tiền chậm nộp thuế sử dụng đât phi nông nghiệp  Xem chi tiết tại đây ...

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 17

Publish date 29/07/2020 | 10:47  | Lượt xem: 39
 THÔNG BÁO KHẨN SỐ 17 (19h00 ngày 28/7/2020) Bộ Y tế đề nghị những người đã đến những địa điểm sau: I. Tại Đà Nẵng 1. Intercontinential Đà Nẵng, Bán...

Công điện khẩn số 05/CĐ - UBND

Publish date 27/07/2020 | 02:49  | Lượt xem: 39
Công điện khẩn số 05/CĐ - UBND hồi 10h30 phút ngày 26 tháng 7 năm 2020 Xem chi tiết tại đây Xem chi tiết tại đây

Quyết định số 97/QĐ - UBND ngày 26/6/2020 về việc công bố ngày bầu cử Tổ trường dân phố trên địa bàn phường Quỳnh Mai

Publish date 14/07/2020 | 09:25  | Lượt xem: 43
 Với mục đích Bầu Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo quy định của pháp luật, bảo đảm kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, giúp chính quyền phường quản lý, vận động nhân dân...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT BHXH NĂM 2014

Publish date 08/07/2020 | 10:57  | Lượt xem: 112
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT BHXH NĂM 2014   Bảo hiểm xã hội (BHXH) là chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn nhân đạo sâu sắc . Sau gần 8 năm...

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Publish date 29/06/2020 | 04:05  | Lượt xem: 87
  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯ­ỜNG QUỲNH MAI     ...

Đoàn thanh tra phường đã tiến thành  thanh an toàn thực phẩm phường Quỳnh Mai

Publish date 18/06/2020 | 03:17  | Lượt xem: 137
          Thực hiện kế hoạch số 53/KH - UBND ngày 4/5/2020 của UBND phường Quỳnh Mai về việc triển khai thanh tra an toàn thực phẩm trong tháng...

Công khai danh sách xét duyệt trợ cấp người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo QĐ/1955 - UBND tp Hà Nội

Publish date 18/06/2020 | 10:58  | Lượt xem: 131
Công khai danh sách xét duyệt trợ cấp người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo QĐ/1955 - UBND tp Hà Nội đợt 1 tại đây tại đây tại đây