HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 14 khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Publish date 18/06/2020 | 14:49  | Lượt xem: 259
  Ngày 12 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở UBND phường Quỳnh Mai, HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 14 khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng số đại biểu...

Ngày 04/6/2020 tại Hội trường tầng 5 – Trụ sở UBND phường Quỳnh Mai đã tiến hành cuộc họp Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận

Publish date 08/06/2020 | 10:28  | Lượt xem: 292
Ngày 04/6/2020 tại Hội trường tầng 5 – Trụ sở UBND phường Quỳnh Mai đã tiến hành cuộc họp Tiếp xúc cử tri phường Quỳnh Mai và phường Minh Khai với các đại biểu HĐND quận trước kỳ...

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân phường Quỳnh Mai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Publish date 30/12/2019 | 09:35  | Lượt xem: 321
  Ngày 24/12/2019, tại Hội trường tầng 5 - Trụ sở Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND phường Quỳnh Mai diễn ra kỳ họp thứ 12, HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự...

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND PHƯỜNG QUỲNH MAI KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Publish date 06/12/2019 | 01:44  | Lượt xem: 326
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND PHƯỜNG QUỲNH MAI KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

HĐND PHƯỜNG QUỲNH MAI TỔ CHỨC HỌP GIẢI TRÌNH CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Publish date 19/08/2019 | 12:30  | Lượt xem: 334
Thực hiện kế hoạch năm 2019, Thường trực HĐND phường tổ chức phiên giải trình về công tác vệ sinh môi trường, công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường.

Kỳ họp thứ 10, HĐND phường Quỳnh Mai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Publish date 17/06/2019 | 12:00  | Lượt xem: 312
Ngày 14/6/2019, tại Hội trường tầng 5 - Trụ sở Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND phường Quỳnh Mai diễn ra kỳ họp thứ 10, HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.