VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Ban Dân số - KHHGĐ phường tổ chức truyền thông dân số
Publish date 03/08/2020 | 08:57  | Lượt xem: 185

 

Với mục đích nâng cao nhân thức, trách nhiệm của cá cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng cảu công tác Dân số và phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định  hướng Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới; Kếhoạchsố 74-KH/TU ngày 27/01/2020 củaThành ủyHàNội;    

Ngày 30/7/2020 Ban Dân số - KHHGĐ phường tổ chức truyền thông giáo dục và vận động hay đổi hành vi về phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội và tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.

Với chủ đề ngày dân số thế giới 11/7 năm 2020

Đẩy lùi COVID-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ,

trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại”

Tại buổi truyền thông báo cáo viên đã tuyên truyền và đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ, trẻ em gái trong điều kiện có thiên tai, đặc biệt trong dịch COVID-19 đang diễn ra hiện nay;

Phát huy vai trò Điểm tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản VTN/TN. Truyền thông lợi ích của việc nghe tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; lợi ích của việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh; vai trò của chăm sóc SKSS VTN/TN; tác hại của phá thai (tập trung tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi VTN/TN); thực hiện tốt các quyền và chăm sóc SKSS, sức khỏe tình dục (SKTD) cho phụ nữ và VTN/TN,sức khỏe bà mẹ& trẻ em; chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng; phòng chống các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản.

Tuyên truyền giảm thiểu MCBGTKS, phổ biến pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, luật bình đẳng giới, luật phòng, chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân gia đình; tăng cường truyền thông về bình đẳng giới, nêu cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội; Tăng cường chất lượng giáo dục, việc làm ổn định, kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn diện chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ thể chất và trí tuệ là điều cần thiết cho sự phát triển .

 Thực hiện tốt KHHGĐ để nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển đất nước; duy trì vững chắc mức sinh thay thế và đồng đều giữa các địa phương qui mô dân số ổn định và khoảng cách sinh con hợp lý giữa các lần sinh để đảm bảo sức khỏe và nuôi dạy con tốt.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS), chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT), tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên (VTN/TN), tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân.

Buổi truyền thông đã thu hút được đông đảo các đối tượng là thanh thiếu niên trên địa bàn phường, thực sự có hiệu quả và chất lượng.