VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Công khai danh sách xét duyệt trợ cấp người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo QĐ/1955 - UBND tp Hà Nội
Publish date 18/06/2020 | 10:58  | Lượt xem: 221

Công khai danh sách xét duyệt trợ cấp người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo QĐ/1955 - UBND tp Hà Nội đợt 1 tại đây

tại đây

tại đây