VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Publish date 09/06/2020 | 08:34  | Lượt xem: 213

tải tại đây