HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Đại hội đại biểu phường Quỳnh Mai khóa XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 02/06/2020 | 18:03  | Lượt xem: 518

Trong hai ngày 26,27/5/2020 trong không khí dân chủ, đoàn kết và với ý thức trách nhiệm cao Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quỳnh Mai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra. Đại hội đã vui mừng đón tiếp Đồng chí Vũ Đại Phong Phó Bí Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận tới dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Đại Phong, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận nhấn mạnh: Thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quỳnh Mai đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng trân trọng, góp phần không nhỏ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận Hai Bà Trưng. Đồng chí cũng biểu dương trong quá trình tổ chức Đại hội, Đảng bộ có nhiều cách làm hay, sáng tạo phát động được phong trào thi đua trong toàn phường; các đại biểu đã luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, có nhiều ý kiến đóng góp sát thực. Các ý kiến tham gia tại Đại hội thể hiện ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ nhằm khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong thời gian qua, đề ra các giải pháp trong thời gian tới nhằm xây dựng thành phố ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu, tâm tư, nguyện vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Thời gian tới, nhiệm vụ trước mắt là tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến nghị quyết thành ý chí, hành động của toàn Đảng bộ nhằm tạo bước tiến mới trong nhiệm kỳ 2020-2020.

http://quynhmai.haibatrung.hanoi.gov.vn/documents/1449966/0/DH2.JPG/791ec96d-3060-4133-b057-ecfbe85ddce2?t=1590827228790

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường Quỳnh Mai khóa XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 14 đồng chí ( Hội nghị BCH Đảng bộ phiên thứ nhất đã họp bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó bí thư, UBKT Đảng ủy; các đồng chí được bầu đều có số phiều bầu cao; Đồng chí Phan Thị Bích Vân tiếp tục được bầu tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy); Đại hội cũng đã bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng, gồm 05 đồng chí.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu tham dự nhất trí. Đại hội tán thành những nội dung cơ bản nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XII nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, Đại hội nhất trí với các mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quyết tâm phấn đấu hàng năm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, an ninh – quốc phòng. Chú trọng phát huy mọi nguồn lực, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, quản lý và xây dựng đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, xây dựng phường vững mạnh toàn diện.

http://quynhmai.haibatrung.hanoi.gov.vn/documents/1449966/0/DH3.JPG/08b39c93-1c96-4376-81fb-b440ce39f192?t=1590827239354

 Giao ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) căn cứ Nghị quyết Đại hội, treen cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoàn thiện chương trình hành động, các kế hoạch công tác trọng tâm, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Qua đó Đại hội cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phường phát huy mọi nguồn lực, đoàn kết, đổi mới quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quỳnh Mai lần thứ XIII, xây dựng phường Quỳnh Mai đoàn kết, đổi mới, phát triển.

 

http://quynhmai.haibatrung.hanoi.gov.vn/documents/1449966/0/DH1.JPG/7649ade8-9550-49a6-8ca7-66f1ea5dda24?t=1590827216885

 Như vây, sau 2 ngày Đại hội Đảng bộ phường Quỳnh Mai lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của Thường trực, BTV Quận ủy, các thành viên trong tổ chỉ đạo Đại hội của BTV Quận ủy và sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên trong toàn phường, đặc biệt 115 đại biểu dự Đại hội, sự đồng thuận của nhân dân toàn phường .

http://quynhmai.haibatrung.hanoi.gov.vn/documents/1449966/0/IMG_8485-01-06-20-03-51.JPG/2184303f-9eeb-41a3-9162-74207276dd3d?t=1591001164161