HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
Ngày đăng 13/12/2019 | 14:54  | Lượt xem: 321

Hội nghị tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và tham gia phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế, Xã hội - An ninh, Quốc phòng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của UBND phường Quỳnh Mai.

Hội nghị tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và tham gia phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế, Xã hội - An ninh, Quốc phòng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của UBND phường Quỳnh Mai.

Thực hiện Chương trình công tác năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quỳnh Mai về hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong năm 2019 của Ủy ban mặt trận, các Đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân Phường Quỳnh Mai.

 Ngày 10/12/2019  Ủy ban MTTQ Phường Quỳnh Mai đã tiến hành tổ chức Hội nghị tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế, xã hội - An ninh Quốc phòng 11 tháng, ước thực hiện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của UBND Phường Quỳnh Mai. Đến dự hội nghị có Ông Vũ Ngọc Hòa Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Hai Bà Trưng, đại diện Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ phường và các Ông bà Trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội, trưởng ban công tác Mặt trận các địa bàn dân cư và 35 vị ủy viên ủy ban MTTQ Phường Quỳnh Mai.

Sau khi đã nghiên cứu 02 dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy và UBND phường năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hai dự thảo Bbo cáo đã nêu bật các kết quả hoạt động, những cố gắng nỗ lực của toàn  Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong phường trong năm 2019.

Trên tinh thần xây dựng các đại biểu đã tham gia góp ý, phản biện vào hai báo cáo, hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao với kết quả công tác và những thành tích đã nêu trong báo cáo, các đại biểu rất phấn khởi với những kết quả đã đạt được trong năm 2019 như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện xuyên suốt từ Đảng ủy đến Chính Quyền, MTTQ, Các đoàn thể chính trị xã hội và các cấp ủy ở cơ sở lên  đời sống nhân dân trong năm được đảm bảo, công tác vệ sinh môi trường, đô thị ngày một khang trang, sạch đẹp. Nhiều dự án được thực hiện như cải tạo, sửa chữa 02 trường mầm non để đạt trường chuẩn Quốc gia cấp độ 2; Cải tạo 07 hệ thống đường ngõ, cống, sân chơi, lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao nâng cao đời cống văn hóa tinh thần của nhân dân, đã xóa được 03 hộ nghèo đạt 300% chỉ tiêu giảm nghèo trong năm, thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường. Kinh tế được phát triển, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức như chỉ tiêu thu như lệ phí chứng thực, lệ phí trước bạ nhà đất vv…An ninh được đảm bảo không để xẩy ra đột biến bất ngờ, công tác quân sự địa phương được giữ vững đạt 10 năm liên tục là đơn vị quyết thắng. Để đạt được những kết quả trên là có sự góp sức quan trọng của MTTQ, các đoàn thể, tổ dân phố, địa bàn dân cư và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các vị đại biểu cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, những lo lắng trong việc giải thể Chi bộ cơ quan Phường, việc sáp nhập tổ dân phố và công tác nhân sự ở cơ sở; một số chỉ tiêu còn chưa đạt trong nhiều năm như chỉ tiêu thu phí môn bài do thay đổi cơ chế, chính sách nên không đạt được chỉ tiêu như mong muốn, góp ý vào phần đánh giá kết quả đạt được của Đảng ủy phường…

Sau phần tham gia đóng góp, phản biện của hội nghị, Đại diện Đảng ủy, Chính quyền phường đã tiếp thu các góp ý của các vị đại biểu và báo cáo với Thường trực Đảng ủy và Thường trực UBND phường nghiên cứu, chỉnh sửa báo cáo cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn góp phần xây dựng phường Quỳnh Mai ngày càng phát triển!

 Thay mặt Ủy ban MTTQ phường, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh-CT UBMTTQ  đã tóm tắt các đóng góp ý kiến phản biện của hội nghị và bế mạc hội nghị.

Hội nghị góp ý và phản biện xã hội vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy năm 2019 và dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của UBND phường Quỳnh Mai đã kết thúc thành công tốt đẹp. Các vị đại biểu cũng tin tưởng rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy, Chính quyền pPhường Quỳnh Mai trong những năm tiếp theo sẽ thu được nhiều kết quả và thành tích cao hơn năm 2019.

 

                                                          (Người viết bài : Nguyễn Văn Long – PCT MTTQ Phường )