HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

HƯỜNG QUỲNH MAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ  KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA HĐND – UBND VỚI ỦY BAN MTTQ MTTQ PHƯỜNG NĂM 2021; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC MTTQ NĂM 2021 & KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021.
Ngày đăng 09/02/2021 | 14:24  | Lượt xem: 577

Bài viết tuyên truyền

 

 

PHƯỜNG QUỲNH MAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ  KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA HĐND – UBND VỚI ỦY BAN MTTQ MTTQ PHƯỜNG NĂM 2021; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC MTTQ NĂM 2021 & KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021.

 

 

Để thực hiện Chương trình công tác hàng năm, ngày 04/02/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Quỳnh Mai tổ chức Hội nghị ký kết các Chương trình phối hợp công tác giữa HĐND – UBND với Ủy ban MTTQ phường năm2021; Triển khai nhiệm vụ công tác MTTQ năm 2021 và Ký kết Giao ước thi đua năm 2021. Đến dự với Hội nghị có Bà Phan Thị Bích Vân - Bí thư Đảng ủy Phường; Ông Bùi Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường; Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ Phường; Dự Hội nghị có các Ông Bà trong Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Phường, các Ông Bà Trưởng các đoàn thể, Bí thư các Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận các Tổ dân phố và nguyên Trưởng ban Công tác mặt trận các Tổ dân phố.

Sau phần khai mạc hội nghị Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường đã nêu mục đich, ý nghĩa của việc ký kết các Chương trình phối hợp công tác giữa HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ phường năm2021; Chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa Ủy ban MTTQ với 03 tổ chức chính trị năm 2021và Giao ước thi đua năm 2021 giữa các Ban CTMT trên địa bàn phường

Hội nghị nhất trí thông qua nội dung các Chương trình phối hợp công tác ; Chương trình phối hợp thống nhất hành động và Giao ước thi đua giữa các địa bàn TDP năm 2021. Bà Phan Thị Bích Vân – Chủ tịch HĐND Phường; Ông Bùi Thanh Hải - Chủ tịch UBND Phường; Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Phường đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ phường năm2021; Tiếp theo Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cùng các vị Chủ tịch Hội CCB phường – Chủ tịch Hội LHPN – Bí thư Đoàn TNCS phường đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa Ủy ban MTTQ với 03 tổ chức chính trị năm 2021; Tiếp theo 09 Ông, Bà Trưởng ban Công tác mặt trận các Tổ dân phố đã thực hiện ký kết Giao ước thi đua năm 2021.  

Phần tiếp theo để ghi nhận công lao đóng góp trong công tác mặt trận Ủy ban MTTQ phường đã tặng quà tri ân với 08 Ông Bà nguyên Trưởng ban Công tác mặt trận đã nghỉ công tác sau khi thực hiện việc  kiêm nhiệm các chức danh cán bộ hoạt động không chuyên trách trên địa bàn phường.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã triển khai nhiệm vụ công tác MTTQ năm 2021 mà trọng tâm trong Quý I và Quý II/2021 là thực hiện thật tốt công tác phòng chống dich Covid; Phối hợp thực hiện tổ chức thành công Hội nghị ĐBND ở các TDP bàn việc xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện thành công nhiệm vụ triển khai công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại  biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm  kỳ 2021 – 2026. Trong lời phát biểu kết thúc hội nghị Bà Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Phường mong muốn rằng với việc ký kết các Chương trình phối hợp công tác ; Chương trình phối hợp thống nhất hành động và Giao ước thi đua trên sẽ biến thành hành động trong quá trình thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt các nhiệm vụ năm 2021 của toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn phường phấn đấu xây dựng phường Quỳnh Mai ngày càng phát triển vững mạnh.