HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ngày 26/12/2019 Ban TTND và Ban Giám sát ĐTCCĐ Phường Quỳnh Mai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác TTND và Công tác Giám sát ĐTCCĐ năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ phấn đấu trong năm 2020.
Ngày đăng 30/12/2019 | 10:11  | Lượt xem: 357

Ngày 26/12/2019 Ban TTND và Ban Giám sát ĐTCCĐ Phường Quỳnh Mai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác TTND và Công tác Giám sát ĐTCCĐ năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ phấn đấu trong năm 2020.

 

Ngày 26/12/2019, Ban TTND và Ban giám sát ĐTCĐ phường Quỳnh Mai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra nhân dân và công tác Giám sát đầu tư cộng đồng năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ phấn đấu trong năm 2020.

Trong năm 2019 vừa qua được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ủy ban MTTQ phường và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của UBND phường cùng với sự cố gắng nỗ lực và nhiệt tình của các thành viên Ban TTND phường đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Là một kênh giám sát của MTTQ và để có cơ sở, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ, Ban TTND phường đã luôn luôn căn cứ vào các Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND phường, căn cứ vào các chỉ tiêu Kinh tế - Chính trị - Xã hội - An ninh - Quốc phòng của UBND phường, căn cứ vào các Quy chế dân chủ ở cơ sở và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban TTND xã, phường đã được quy định cụ thể trong Nghị định 159NĐ-/CP của Chính phủ về hoạt động thanh tra nhân dân để xây dựng Chương trình công tác giám sát hàng năm.

Từ Chương trình công tác Ban TTND phường đã cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong từng tháng, từng quý để phấn đấu thực hiện, tích cực hoạt động bám sát các địa bàn dân cư, đảm bảo sinh hoạt định kỳ thường xuyên hàng tháng để tập hợp phản ánh kịp thời những dư luận và những bức xúc của nhân dân trong phường đến các cấp lãnh đạo để xem xét, giải quyết đảm bảo cho các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế dân chủ ở cơ sở được chấp hành tốt trên địa bàn phường, góp phần vào việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ Chính trị - Kinh tế - Xã hội - An ninh - Quốc phòng của phường trong năm 2019. 

Trong năm 2019 Ban TTND phường luôn luôn coi trọng công tác giám sát mọi mặt hoạt động trên địa bàn phường làm nhiện vụ hàng đầu, thông qua các hoạt động giám sát thường xuyên đã cho thấy việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Quy chế dân chủ ở cơ sở được chấp hành nghiêm chỉnh trên địa bàn phường .

Trong nhiệm kỳ Ban TTND đã giám sát tốt quá trình triển khai thực hiện việc tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân ở các tổ dân phố hàng năm trên địa bàn phường “ Bàn về việc xây dựng đời sống văn hóa ở Địa bàn dân cư ” và bổ sung, hoàn chỉnh các quy định trong Quy ước của các Tổ dân phố. Trong các Hội nghị ĐBND ở khu dân cư đã có nhiều ý kiến tích cực đóng góp cho phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Tổ dân phố và địa bàn dân cư, những kiến nghị bức xúc của bà con các tổ dân phố về các vấn đề ANTT – ATGT – VSMT và ATTP vv… đều đã được Uỷ ban MTTQ tập hợp báo cáo các cấp lãnh đạo để có biện pháp giải quyết kịp thời. Ban TTND đã thực hiện giám sát việc thực hiện phong trào xây dựng GĐVH – Tổ dân phố văn hóa ở các địa bàn dân cư. Từ quá trình đăng ký, thực hiện đến bình xét các danh hiệu văn hóa ở các tổ dân phố đều đã đảm bảo tính công khai và dân chủ, thực hiện nếp sống văn hóa của người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Ban TTND đang phối hợp tích cực với các Ban Giám sát ĐTCCĐ thực hiện giám sát tốt các công trình xây dựng cải tạo đường, ngõ, cống tại các địa bàn dân cư số 5-7-8-9 và dự án cải tạo các sân chơi và lắp đặt các dụng cụ TDTT phục vụ cho sinh hoạt của cộng đồng tại các địa bàn dân cư số 3-6-9-10.

Căn cứ theo nhiệm vụ được giao Ban Giám sát ĐTCCĐ, Bí thư các Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận các địa bàn dân cư và Tổ trưởng các Tổ dân phố đã phối hợp với nhau theo từng đơn vị được thi công tổ chức họp nhân dân thông báo hạng mục các công trình được sửa chữa, cải tạo, cử người cùng giám sát và động viên nhân dân tạo mọi điều kiện ủng hộ điện nước, nơi để vật tư, thiết bị xây dựng cho đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ.

Các Ban Giám sát ĐTCCĐ Phường Quỳnh Mai đã phát huy tích cực có hiệu quả việc giám sát các công trình, dự án phục vụ cộng đồng  được triển khai trên địa bàn phường, góp phần bảo đảm chất lượng công trình xây dựng tránh được sai sót, lãng phí.

Tại hội nghị đồng chí Mai Thị Thu Hằng – Phó bí thư đảng ủy phường đã đánh giá cao những kết quả mà Ban TTND và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã thực hiện được trong năm góp phần vào việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác giám sát các mặt hoạt động, chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tại địa phương. Giám sát tốt các công trình đầu tư phục vụ cộng đồng trêm địa bàn phường.