HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ngày 27/12/2019, Đảng ủy phường Quỳnh Mai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Ngày đăng 30/12/2019 | 11:22  | Lượt xem: 559

Ngày 27/12/2019, Đảng ủy phường Quỳnh Mai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ngày 27/12/2019, Đảng ủy phường Quỳnh Mai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tới dự có đồng chí Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung: Quận ủy viên, phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận.

Trong năm 2019 dưới sự lãnh đạo của Quận ủy Hai Bà Trưng, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo được kết quả nổi bật như sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và chỉ tiêu đảng năm 2019. Quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. Kinh tế - xã hội trên địa bàn phường duy trì phát triển; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao, chăm lo tốt các gia đình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thoát nghèo; phòng chống dịch bệnh; giải quyết tốt các vấn đề dân sinh bức xúc. Công tác thực hiện “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” được triển khai, thực hiện nghiêm túc. Công tác Trật tự văn minh đô thị được triển khai hiệu quả. Phối hợp triển khai thực hiện các dự án cải tạo, sửa chữa, nạo vét hệ thống cống thoát nước, sân chơi, hạ ngầm đường dây cáp điện...tạo bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp và dần dần đồng bộ, văn minh hiện đại hơn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường. Hoạt động của chính quyền đổi mới, hiệu quả, hiệu lực. Tổ chức tốt kỳ họp HĐND phường theo qui định; công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Thực hiện thu ngân sách ước cả năm 2019: 19,113 tỷ đồng, đạt  105,03%  dự toán đầu năm.

Thực hiện chi ngân sách ước cả năm 2019: 11,363 tỷ đồng đạt 98,1%  so với dự toán đầu năm.

Năm học 2018-2019, 03/04 trường học trên địa bàn đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố và 1 trường đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp Quận. 

UBND phường được UBND Thành phố khen thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Các lĩnh vực công tác được UBND quận khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Công tác y tế; Công tác giáo dục; Công tác văn hóa xã hội; Công tác dân số-KHH GĐ; Công tác ATTP; Công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải; Hoạt động BCĐ 197; Công tác giảm nghèo; Hoạt động của Trang thông tin điện tử phường; Hoạt động tín dụng chính sách 2019...

UB MTTQ, các đoàn thể đổi mới nông dung phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...

Kiện toàn, bầu bổ sung 03 đồng chí Đảng ủy viên và 02 đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020. Chuẩn y kết quả bầu cử tại Chi bộ Công an phường đối với đồng chí Bí thư, Phó Bí thư. Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ tại cơ sở; Quy chế hoạt động của Khối dân vận. Thành lập 03 tiểu ban chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII.

Thành lập chi bộ tại CTy TNHH giáo dục thể thao và giải trí GB. Trao tặng huy hiệu Đảng năm 2019 cho 84 đồng chí đủ tiêu chuẩn. Kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào Đảng. Chuyển Đảng chính thức cho 14 Đảng viên. Thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Phát biểu tại hội nghị,  đồng chí Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung: Quận ủy viên, phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận.đã ghi nhận và biểu dương kết quả Đảng bộ phường Quỳnh Mai đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, đồng chí  nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong đảng đặc biệt là các vụ việc bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước trên mọi lĩnh vực, đoàn kết hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-  xã hội trong năm 2020 đề ra.

 Cũng tại hội nghị Đảng ủy phường đã khen thưởng 15 chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó có 03 chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 215 Đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”. 275 Đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” Trong đó: 55 Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”năm 2019.