HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND  phường Quỳnh Mai

Ngày đăng 09/12/2020 | 08:10  | Lượt xem: 374
Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND  phường Quỳnh Mai Sáng ngày 03/12/2020 HĐND phường Quỳnh Mai tiến hành hội nghị tiếp xúc cử tri...

HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 14 khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày đăng 18/06/2020 | 02:49  | Lượt xem: 767
  Ngày 12 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở UBND phường Quỳnh Mai, HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 14 khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng số đại biểu...

Ngày 04/6/2020 tại Hội trường tầng 5 – Trụ sở UBND phường Quỳnh Mai đã tiến hành cuộc họp Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận

Ngày đăng 08/06/2020 | 10:28  | Lượt xem: 865
Ngày 04/6/2020 tại Hội trường tầng 5 – Trụ sở UBND phường Quỳnh Mai đã tiến hành cuộc họp Tiếp xúc cử tri phường Quỳnh Mai và phường Minh Khai với các đại biểu HĐND quận trước kỳ...

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân phường Quỳnh Mai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 30/12/2019 | 09:35  | Lượt xem: 740
  Ngày 24/12/2019, tại Hội trường tầng 5 - Trụ sở Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND phường Quỳnh Mai diễn ra kỳ họp thứ 12, HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự...

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND PHƯỜNG QUỲNH MAI KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Ngày đăng 06/12/2019 | 01:44  | Lượt xem: 693
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND PHƯỜNG QUỲNH MAI KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

HĐND PHƯỜNG QUỲNH MAI TỔ CHỨC HỌP GIẢI TRÌNH CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Ngày đăng 19/08/2019 | 12:30  | Lượt xem: 694
Thực hiện kế hoạch năm 2019, Thường trực HĐND phường tổ chức phiên giải trình về công tác vệ sinh môi trường, công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường.

Kỳ họp thứ 10, HĐND phường Quỳnh Mai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 17/06/2019 | 12:00  | Lượt xem: 432
Ngày 14/6/2019, tại Hội trường tầng 5 - Trụ sở Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND phường Quỳnh Mai diễn ra kỳ họp thứ 10, HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.