HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân phường Quỳnh Mai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 30/12/2019 | 09:35  | Lượt xem: 425

 

Ngày 24/12/2019, tại Hội trường tầng 5 - Trụ sở Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND phường Quỳnh Mai diễn ra kỳ họp thứ 12, HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tới dự có bà Nguyễn Phương Hồng - Phó Ban pháp chế HĐND quận cùng các ông, bà trong thường vụ Đảng ủy, ủy viên BCH đảng bộ; thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường; trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; bí thư chi bộ và 22/22 đại biểu HĐND.

Tại kỳ họp các đại biểu đã lắng nghe các báo cáo trình bày kết quả hoạt động của HĐND năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Dự thảo nghị quyết về tổ chức các kỳ họp HĐND phường; báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, ANQP năm 2019 và phương hướng năm 2020; Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phát triển KT-XH, ANQP năm 2020, phân bổ dự toán thu chi ngân sách của UBND phường; báo cáo thông báo kết quả hoạt động tham gia giám sát;báo cáo kết quả thẩm tra chung các báo cáo.

Đ/c Chủ tịch UBND phường đã ghi nhận và giải trình ý kiến của đại biểu HĐND theo đúng chức năng, thẩm quyền phường. 100% đại biểu HĐND nhất trí thông qua các tờ trình, báo cáo được trình bày tại Hội nghị.

Kỳ họp thứ 12, HĐND phường Quỳnh Mai khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được diễn ra với tinh thần tập trung, dân chủ và thành công.