THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 15/01/2021 | 15:42  | Lượt xem: 23
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc /documents/1449966/0/342206_178724360_2.pdf/c6639dca-8f12-4212-aa7d-17794da79059

Thông báo treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 30/12/2020 | 04:50  | Lượt xem: 18
 

Thông báo

Ngày đăng 15/12/2020 | 03:00  | Lượt xem: 60
  /documents/1449966/0/Thong+bao+gioi+thieu+chu+ky+chu+tich+UBND+phuong+Quynh+Mai.pdf/74261c78-d6e5-423a-930b-d54fed6c30eb

Thông báo của UBND phường Quỳnh Mai về việc bố trí địa điểm làm việc của Trạm y tế phường Quỳnh Mai

Ngày đăng 03/11/2020 | 08:11  | Lượt xem: 86
Thông báo của UBND phường Quỳnh Mai về việc bố trí địa điểm làm việc của Trạm y tế phường Quỳnh Mai trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa trạm y tế Xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO Về việc chỉnh trang đô thị

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:13  | Lượt xem: 95
THÔNG BÁO Về việc chỉnh trang đô thị phục vụ các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2020 và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 1010 năm...

Thông báo của UBND phường Quỳnh Mai về việc rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các tổ dân phố trên địa bàn phường Quỳnh Mai

Ngày đăng 06/10/2020 | 08:30  | Lượt xem: 151
Thông báo của UBND phường Quỳnh Mai về việc rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các tổ dân phố trên địa bàn phường Quỳnh Mai Xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO TREO CỜ TỔ QUỐC

Ngày đăng 05/10/2020 | 03:08  | Lượt xem: 124
THÔNG BÁO TREO CỜ TỔ QUỐC Chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long- Hà Nội và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII. UBND thành phố Hà Nội đề nghị cơ...

Thông báo danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH. BHYT, BHTN

Ngày đăng 23/09/2020 | 10:23  | Lượt xem: 66
Thông báo danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH. BHYT, BHTN xem chi tiết tại đây

Thông báo về việc tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại các Tổ dân phố trên địa bàn phường Quỳnh Mai

Ngày đăng 18/09/2020 | 02:21  | Lượt xem: 143
Thông báo về việc tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại các Tổ dân phố trên địa bàn phường Quỳnh Mai Xem chi tiết tại đây

Thông báo treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 31/08/2020 | 08:36  | Lượt xem: 143
Xem thông báo tại đây

Thông báo khẩn số 25

Ngày đăng 10/08/2020 | 02:52  | Lượt xem: 190
 

Thông báo khẩn số 24

Ngày đăng 10/08/2020 | 02:51  | Lượt xem: 216
 

Thông báo khẩn số 23

Ngày đăng 06/08/2020 | 10:24  | Lượt xem: 246