THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo của UBND phường Quỳnh Mai về việc bố trí địa điểm làm việc của Trạm y tế phường Quỳnh Mai
Ngày đăng 03/11/2020 | 08:11  | Lượt xem: 99

Thông báo của UBND phường Quỳnh Mai về việc bố trí địa điểm làm việc của Trạm y tế phường Quỳnh Mai trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa trạm y tế

Xem chi tiết tại đây