THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo của UBND phường Quỳnh Mai về việc rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các tổ dân phố trên địa bàn phường Quỳnh Mai
Ngày đăng 06/10/2020 | 08:30  | Lượt xem: 158

Thông báo của UBND phường Quỳnh Mai về việc rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các tổ dân phố trên địa bàn

phường Quỳnh Mai

Xem chi tiết tại đây