THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO TREO CỜ TỔ QUỐC
Ngày đăng 05/10/2020 | 15:08  | Lượt xem: 127

THÔNG BÁO TREO CỜ TỔ QUỐC

Chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long- Hà Nội và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII. UBND thành phố Hà Nội đề nghị cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học treo cờ Tổ quốc từ ngày 09/10/2020 đến hết ngày 14/10/2020

Xem chi tiết tại đây