THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại các Tổ dân phố trên địa bàn phường Quỳnh Mai
Ngày đăng 18/09/2020 | 14:21  | Lượt xem: 82

Thông báo về việc tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại các Tổ dân phố trên địa bàn phường Quỳnh Mai

Xem chi tiết tại đây