TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

Ngày 18/11/2020 UB MTTQ Việt Nam phường Quỳnh Mai tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngày đăng 24/11/2020 | 07:59  | Lượt xem: 78

 Ngày 18/11/2020 UB MTTQ Việt Nam phường Quỳnh Mai tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam . Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí: Phan Thị Bích Vân - BT Đảng ủy phường, các đồng chí thường trực Đảng ủy - HĐND- UBND phường cùng các đồng chí nguyên là Chủ tịch, PCT UBMTTQ Việt Nam phường qua các thời kỳ, các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trên 50 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân, gia đình xuất sắc tiêu biểu trong năm 2020.

Diễn văn Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận tổ quốc Việt Nam nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phườngNguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày tại Lễ kỷ niệm nêu rõ:

Đoàn kết là truyền thống quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Ông cha ta đã từng tổng kết: "Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"; "Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết";"Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng"; "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"...

Trong thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí và tinh thần đoàn kết được xác định là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ đã nói: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất 18-11 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và là "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc".

Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Kể từ ngày thành lập đến nay, ở bất kỳ thời kỳ nào, tổ chức Mặt trận cũng thể hiện rất rõ và thực hiện rất tốt vai trò, vị trí của mình, luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần và lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Cũng tại lễ kỷ niệm này, các vị đại biểu cũng được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quỳnh Mai trong năm 2020 do ông Nguyễn Văn Long - PCT UBMTTQ Việt Nam phường báo cáo. Tại buổi Lễ đã biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác mặt trận tổ quốc năm 2020; trao giấy chứng nhận kết quả vận động các quỹ ủng hộ và quỹ vận động cho 11 tổ dân phố, cảm ơn các gia đình đã ủng hộ cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và ủng hộ đồng bào Miền Trung bị bão lũ gây ra; đặc biệt trong buổi lễ UB MTTQ phường đã biểu dương khen thưởng tới 11gia đình văn hóa tiêu biểu ở các tổ dân phố và có món quà tri ân tới 7 đồng chí nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch UB MTTQ phường qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ Bà Phan Thị Bích Vân - Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của UB MTTQ Việt Nam phường đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu, trong thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể cần tập trung tham mưu cho các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai đưa nhanh Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào, huy động sức mạnh của toàn dân, các nguồn lực trong xã hội, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, góp phần làm cho mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân ngày càng khăng khít, bảo đảm ý Đảng luôn phù hợp với lòng dân. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế xã - hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của đất nước, của phường.