VĂN BẢN CỦA PHƯỜNG VĂN BẢN CỦA PHƯỜNG

Quyết định số 97/QĐ - UBND ngày 26/6/2020 về việc công bố ngày bầu cử Tổ trường dân phố trên địa bàn phường Quỳnh Mai

Ngày đăng 14/07/2020 | 09:25  | Lượt xem: 43
 Với mục đích Bầu Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo quy định của pháp luật, bảo đảm kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, giúp chính quyền phường quản lý, vận động nhân dân...

Công khai danh sách xét duyệt trợ cấp người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo QĐ/1955 - UBND tp Hà Nội

Ngày đăng 18/06/2020 | 10:58  | Lượt xem: 131
Công khai danh sách xét duyệt trợ cấp người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo QĐ/1955 - UBND tp Hà Nội đợt 1 tại đây tại đây tại đây

THÔNG TIN