VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀO CUỘC SỐNG: TẦM NHÌN MỚI, QUYẾT TÂM MỚI
Ngày đăng 13/11/2020 | 09:03  | Lượt xem: 48

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀO CUỘC SỐNG: TẦM NHÌN MỚI, QUYẾT TÂM MỚI

NHIỆM VỤ KHÔNG CÓ ĐIỂM DỪNG

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống: Tầm nhìn mới, quyết tâm mới

NHIỆM VỤ KHÔNG CÓ ĐIỂM DỪNG

 

 (HNM) - Nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đây cũng được xem là nhiệm vụ không có nhiệm kỳ, không có điểm dừng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành chính là một giải pháp hữu hiệu ngăn chặn “tham nhũng vặt”. 

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Liên tục nhiều năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội đều xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26-4-2016 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” với quyết tâm chính trị cao. Quá trình tổ chức thực hiện đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức cho biết, điểm nhấn nổi bật là Thành ủy chỉ đạo xây dựng 13 chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là Đề án 56-ĐA/TU ngày 25-11-2019 về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố”. Đây là điểm sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ của Thành ủy Hà Nội trong phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là một trong 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII có chương trình riêng về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa không tham nhũng; tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định trong các lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, phân bổ ngân sách, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ; tập trung tạo chuyển biến thực chất trong công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…, bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác cán bộ; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Góp phần xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn cho biết, Đảng bộ Khối sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cùng với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo chuyển biến mạnh về xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy Khối đặt mục tiêu đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là chủ động ngăn ngừa “tham nhũng vặt” trong các cơ quan chính quyền…

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng thông tin, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong nhiệm kỳ mới là đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong bộ máy chính quyền các cấp. Để làm tốt nhiệm vụ này, huyện sẽ phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cùng với đó là phát huy dân chủ, thực hiện tốt công khai, minh bạch trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trong công tác tài chính, ngân sách, đầu tư công... “Đặc biệt, huyện đề cao vai trò của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, đồng chí Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Còn theo Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội Mai Sơn, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Thuế thành phố đặc biệt coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó giữ vững kỷ cương, kỷ luật và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng…

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức nhấn mạnh, mục tiêu Thành ủy Hà Nội đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng với quan điểm: Kiên quyết, kiên trì, khẩn trương xây dựng cơ chế phòng ngừa để “không thể tham nhũng”; cơ chế răn đe, trừng trị để “không dám tham nhũng”; cơ chế bảo đảm để “không cần tham nhũng”; cơ chế giáo dục liêm chính để “không muốn tham nhũng”…

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ không có nhiệm kỳ, không có điểm dừng. Làm tốt công tác này sẽ góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ thành phố.

 

HƯƠNG LYdientu@hanoimoi.com.vn