AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

BCĐ PCCC&CNCH phường tổ chức họp về việc tiếp tục triển khai kiểm tra đối với các loại hình có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn phường
Ngày đăng 02/07/2024 | 09:47  | Lượt xem: 106

Ban chỉ đạo PCCC&CNCH phường tổ chức họp về việc tiếp tục triển khai kiểm tra đối với các loại hình có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn phường và kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà tập thể cũ

Ngày 20/6/2024 (thứ 5) tại phòng họp tầng 1 trụ sở ubnd phường. Ban chỉ đạo PCCC&CNCH phường tổ chức họp về việc tiếp tục triển khai kiểm tra đối với các loại hình có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn phường và kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà tập thể cũ.