CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Phường Quỳnh Mai hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10
Ngày đăng 10/07/2024 | 15:35  | Lượt xem: 66

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số cũng như thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

 

UBND phường Quỳnh Mai giới thiệu Cổng thông tin về chuyển đổi số quốc gia tới các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn theo địa chỉ: https://dx.gov.vn. Cổng thông tin về chuyển đổi số quốc gia đăng tải nhiều thông tin hữu ích khác về chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp, chính quyền tham khảo.

Nguyễn Thị Hồng Nhung - PCT.UBND phường