CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

kế hoạch số 132/KH-ĐU ngày 26/4/2024 của Đảng ủy phường Quỳnh Mai
Ngày đăng 10/07/2024 | 16:03  | Lượt xem: 56

kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với Mặt trận Tổ Quốc , các Tổ chức Chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường Quỳnh Mai năm 2024

Chi tiết xem tại đây