HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN HAI BÀ TRƯNG LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2024 - 2029 “ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN”
Ngày đăng 14/06/2024 | 15:17  | Lượt xem: 105

Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; Thông tri số 10-TT/QU ngày 12/7/2023 của Quận ủy Hai Bà Trưng và Kế hoạch số 42/KH-MTTQ-BTT ngày 24/11/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng sẽ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong hai ngày 13 và 14/6/2024 tại Trung tâm Chính trị Quận (Số 8 - phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai).

Tổng số đại biểu chính thức dự Đại hội là 188 đại biểu, là những người tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn quận. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng đối với hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong Quận và là niềm vui chung của các tầng lớp Nhân dân quận Hai Bà Trưng.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI diễn ra trong không khí phấn khởi của Đảng bộ và Nhân dân quận Hai Bà Trưng đang ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI và Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025; chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày thành lập quận Hai Bà Trưng (1961 - 2024) và chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu và các chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 nhằm củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận.

Đại hội sẽ tiến hành lựa chọn, hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, bảo đảm tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Việc tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ và đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Các cấp MTTQ Việt Nam quận phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI kêu gọi các tầng lớp Nhân dân trong quận tiếp tục phát huy truyền thống Quận anh hùng, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng mà Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra, góp phần xây dựng Quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại. Quyết tâm thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công!”.

Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng