TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghị định số 50/2024/NĐ-CP
Ngày đăng 10/07/2024 | 14:28  | Lượt xem: 94

Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ trên địa bàn phường Quỳnh Mai

Chi tiết xem tại đây